Sandra Doornink

Onderwijspraktijk Ik leer op mijn manier 

Kernvisiemethode

Iedereen denkt op 4 verschillende manieren: 

 • auditief; op het gehoor
 • visueel; in beelden 
 • kinesthetisch; met het gevoel
 • digitaal; met het verstand

We gebruiken al deze denksystemen, maar hebben wel voorkeuren. Ons onderwijs is vooral ingericht op kinderen die een voorkeur hebben voor auditief en digitaal denken. De kinderen die vastlopen in het onderwijs hebben vooral een voorkeur voor visueel/kinesthetisch denken. Dus in beelden (beelddenken) en met hun gevoel. 

Rechtsgeoriënteerde  leerstijl

We spreken van een rechtsgeoriënteerde leerstijl als de voorkeur ligt bij het visuele en/of kinesthetische denksysteem. Deze kinderen leren vanuit het overzicht, werken vanuit het grote beeld, leren het best door verbanden te zien, leren hele woorden makkelijk, moeten woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen en zijn goed in synthese (verbanden leggen). 

De rechtsgeoriënteerde leerling heeft voorkeur om direct een poging te doen om tot een oplossing te komen en kijkt dan of hij/zij het goed heeft gedaan, terwijl ons huidige leersysteem stapje voor stapje naar de oplossing gaat. De rechtsgeoriënteerde leerling moet steeds een klein omweggetje maken om het voor zichzelf begrijpelijk te maken. In dit omweggetje kunnen ze fouten maken, met als gevolg dat ze niet goed automatiseren. Hierdoor ervaren ze dat ze niet mee kunnen komen met de rest van de klas, dit kan leiden tot faalangst, een negatief zelfbeeld en belemmerende overtuigingen. Dit is niet het onvermogen van het kind, want als het de informatie op een andere manier aangeboden krijgt, kan hij of zij het wel. 


Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Vanaf groep 3 zien we vaak de eerste signalen dat een kind tegen een leerprobleem aan kan gaan lopen. Ze lopen vast op spelling en lezen, vaak gecombineerd met rekenen. Het komt ook voor dat een kind juist vastloopt met rekenen en dat spelling en lezen op het eerste gezicht prima gaat. Ze hebben vaak moeite om letters te vormen, tekenen letters en draaien letters om. Het kost moeite om woorden te herkennen  en het lezen wil niet vlotten. Kinderen in de middenbouw lopen vast bij het automatiseren van sommen en tafels. In de bovenbouw ervaren ze problemen met werkwoordsvervoegingen, woordenschat en het lezen en begrijpend lezen.

Kinderen die in het basisonderwijs nog gered hebben op hun compenserend vermogen, door vele trucjes en ezelsbruggetjes toe te passen, lopen in het voortgezet onderwijs vaak alsnog vast. Meestal gebeurt dit in het tweede leerjaar omdat de vraagstukken te complex worden. Hun grote probleem is, dat zij de basisinformatie zoals de sommen tussen 1 en 20, te tafels en de woordbeelden niet hebben geautomatiseerd. Door middel van de Kernvisiemethode worden zij in staat gesteld om alsnog deze basisinformatie te automatiseren. Het voortgezet onderwijs vereist ook een andere manier van leren. De leerlingen worden geconfronteerd met andere vakken zoals vreemde talen en de hoeveelheid lesstof wordt steeds groter. 

Begeleiding

Tijdens de begeleiding leren de kinderen gebruik te maken van hun talent. Geen herhaling van wat voorheen ook niet lukte, maar oefenen op een andere manier! Ze leren plaatjes te maken van woordbeelden en deze actief op te slaan in het lange termijn geheugen. Als het kind deze techniek beheerst, kan het ook toegepast worden op rekenvaardigheden zoals tafels, het automatiseren t/m 20, cijferend optellen en aftrekken en redactiesommen.

De leerbegeleiding gaat volgens de Kernvisie methode. De Kernvisie methode leert kinderen hoe ze hun visuele geheugen in kunnen zetten bij het leren. Door kennis op de juiste manier in het hoofd te zetten, of te vervangen, is de leerling in staat om gemakkelijk te automatiseren en te reproduceren. Het kind gebruikt de nieuwe leerstijl in de klas en thuis tijdens het maken van huiswerk. 

Voor de school is het belangrijk om te weten dat het kind en de leerkracht geen last krijgen van verwarring doordat het kind werkt met de Kernvisiemethode. Het kind kan de techniek namelijk op alle leergebieden zelfstandig toepassen. Het kind leert met behulp van een nieuwe leerstijl.

Door te werken met de Kernvisie methode kan een negatieve spiraal doorbroken worden. 

Sociaal-emotionele problemen

Als na veel inspanning het leren nog niet goed gaat, dan heeft dit gevolgen voor hoe het kind het leren beleeft. 

De weerstand tegen leren kan ernstige vormen aannemen. Het kind verliest vaak het plezier in leren en het geloof in zichzelf. Belemmerende gedachten als 'ik ben dom' en 'ik kan het toch niet' dringen zich aan deze kinderen op. 

Angsten, buikpijn, hoofdpijn, bedplassen en niet meer naar school toe willen, zijn allemaal signalen dat er iets aan de hand is. 

Met behulp van de Kernvisie methode kunnen kinderen leren om vervelende gevoelens en belemmerende gedachten uit het hoofd te zetten. Ze leren er iets goeds voor in de plaats te zetten. Het kind leert dat het hoofd tot veel meer in staat is dan het altijd dacht.

Sociaal-emotionele oefeningen worden in combinatie met didactische oefeningen aangeboden. Zo wordt het leerrendement vergroot!

Behandeling leergebieden

  Tijdens de coachsessies worden de volgende leergebieden behandeld:

 • Lezen
 • Spelling
 • Rekenen
 • Wereldoriëntatie
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Verbeteren van het zelfbeeld
 • Faalangstreductie


Traject

Als ouder ken je je kind het allerbest. Om een zo groot mogelijk resultaat te krijgen, vraag ik de ouder(s) bij de sessies aanwezig te zijn. Het kind leert tijdens de coachsessies nieuwe technieken en gaat hier thuis, samen met de ouder(s), mee aan de slag. Een goede samenwerking vergroot de kans van slagen.

Tijdens het intakegesprek bekijken we samen of dit het juiste coachingstraject is voor je kind. Als dat het geval is, starten we direct met het eerste consult van één uur.

Je kind leert de basistechniek van de Kernvisie methode toepassen. Vervolgens hebben we iedere 3 weken een afspraak. Samen bekijken we of je kind vooruitgang boekt en waarin we nog resultaat kunnen behalen. Het totale traject bestaat uit zo'n 10 tot 12 sessies.

Het kan zijn dat je kind in aanmerking komt voor een vergoed traject vanuit de gemeente. Jeugdzorgregio Achterhoek kan een vergoeding geven bij sociaal-emotionele problemen. Neem hiervoor contact op met de huisarts, het CJG of de wijkteams in je woonplaats. Zij kunnen verwijzen naar vergoede zorg. Kom je er niet uit, neem dan contact op met Kernvisie methode.


UA-115572116-2
Bellen
Info